A terület élővilága képekben

Fotók: Zsoldos Csaba, Bakó Gábor, Örlős Vivien, Zseli Bernadett, Hegedűs Kinga, Bakó Loránd, Osztos Tamás, Nagy Béla

Fajlista Bakó G. (2010): Halásztelek – Helytörténet, földtan, élővilág, táj-felszín alapú változások Halásztelek: Halásztelek Város Önkormányzata. 183 p. alapján:

A terület élővilága – tartalomjegyzék

Madárfajok

A Halásztelken 1998 – 2005 között regisztrált 182 madárfajt tartalmazó listájában szereplő rövidítések:

F = Nálunk és a környéken is fészkelő madár attól függetlenül, hogy ritka, vagy gyakori előfordulású.

K = Kóborló, átvonuló, téli vendég, rendszeres, esetleg egyszeri előfordulású.? = valószínűsíthetően költő, fészkelő faj, vagy a közelben fészkel (Pl. Kis-Dunaág…), de mindenképpen előfordul Halásztelek környezetében.

Arany lile K
Bakcsó ?
Balkáni fakopáncs F
Balkáni gerle F
Barátcinke F
Barátréce K
Barát poszáta (Barátka) F
Barázdabillegető F
Barna rétihéja K
Békászó sas K
Kerceréce K
Berki tücsökmadár F
Bíbic K
Billegető cankó K
Böjti réce K
Búbos banka F
Búbos pacsirta F
Búbos vöcsök K
Bütykös ásólúd K
Bütykös hattyú K
Cigánycsuk F
Citromsármány F
Cserregő Nádiposzáta K
Csicsőrke F
Csigaforgató K
Csilp-csalp füzike F
Csíz K
Csóka ?
Csörgő réce K
Csúszka F
Danka sirály K
Darázs ölyv F
Daru K
Dolmányos sirály K
Egerész ölyv F
Énekes rigó F
Erdei cankó K
Erdei fülesbagoly F
Erdei pacsirta K
Erdei pinty F
Erdei pityer K
Erdei szalonka K
Erdei szürkebegy F
Ezüst lile K
Északi búvár K
Fácán F
Fakúsz K
Fehér gólya K
Fekete gólya K
Fekete harkály F
Feketerigó F
Fenyőpinty K
Fenyőrigó K
Fenyves cinege ?
Fitiz füzike ?
Fogoly F
Függő cinke F
Fülemüle F
Fürj F
Füsti fecske F
Füstös cankó K
Füstös réce K
Fütyülő réce K
Guvat ?
Gyurgyalag F
Halász sas K
Halvány geze K
Hantmadár F
Havasi partfutó K
Havasi pityer K
Házi rozsdafarkú F
Házi veréb F
Hegyi réce K
Héja F
Heringsirály K
Holló K
Jeges réce K
Jégmadár F
Kaba sólyom F
Kakukk F
Kanalas réce K
Kárókatona K
Karvaly F
Karvalyposzáta F
Kékcinke F
Kék galamb ?
Kékes rétihéja K
Kenderike F
Kendermagos réce K
Kerti geze F
Kerti poszáta ?
Kerti rozsdafarkú K
Kis bukó K
Kis fakopáncs F
Kis kárókatona K
Kis kócsag K
Kis lile F
Kis őrgébics ?
Kis poszáta F
Kis sárszalonka K
Kis sirály K
Kis sólyom K
Kis vöcsök K
Kontyos réce K
Kormos légykapó K
Közép fakopáncs F
Kuvik ?
Küszvágó csér K
Lappantyú K
Léprigó F
Lócsér K
Macskabagoly F
Meggyvágó K
Mezei pacsirta F
Mezei poszáta F
Mezei veréb F
Molnár fecske F
Nádi sármány K
Nádirigó K
Nagy bukó K
Nagy fakopáncs F
Nagy fülemüle K
Nagy Kócsag K
Nagy lilik K
Nagy őrgébics K
Nyaktekercs F
Nyári lúd K
Nyílfarkú réce K
Ökörszem F
Örvös galamb F

Örvös légykapó K
Őszapó F
Parlagi galamb F
Parlagi pityer ?
Parti fecske F
Pásztormadár K
Pehelyréce K
Piroslábú cankó K
Pusztai sas K
Réti cankó K
Réti fülesbagoly K
Réti sas K
Rozsdás csuk ?
Sárga billegető K
Sárgafejű királyka K
Sárgalábú sirály K
Sárgarigó F
Sarki búvár K
Sarki partfutó K
Sarlós fecske K
Sárszalonka K
Selyem gém K
Seregély F
Sisegő füzike ?
Sordély ?
Süvöltő K
Szajkó (Mátyásmadár) F
Szárcsa ?
Szarka F
Széki csér K
Széncinke F
Szerecsen sirály K
Szirti sas K
Szőlőrigó K
Szürke cankó K
Szürke gém ?
Szürke légykapó F
Szürke varjú ?
Tengelic F
Tőkésréce F
Törpe gém K
Tövisszúró gébics F
Vad gerle F
Vetési lúd K
Vetési varjú K
Viharsirály K
Vízityúk ?
Vörös gém K
Vörös vércse F
Vörösbegy F
Zöld küllő F
Zöldike F

Hüllők

Fali gyík Lacerta muralis
Fürge gyík Lacerta agilis
Kockás sikló Natrix tessellata
Mocsári teknős Emys orbicularis
RézsiklóCoronella austriaca
Vízisikló Natrix natrix
Zöld gyík Lacerta viridis

Kétéltűek

Barna ásóbéka Pelobates fuscus
Barna varangy Bufo bufo
Erdei béka Rana dalmatina
Kecskebéka Rana esculenta
Gyepi béka Rana temporaria
Kis tavibéka Rana lessonae
Tavi béka Rana ridibunda
Vöröshasú unka Bombina bombina
Zöld levelibéka Hyla arborea
Zöld varangy Bufo viridis

Halak

Azokat a halfajokat, amelyeknek a magyar nevét dőlt betűkkel szedtük, nem regisztráltuk a tárgyidőszakban, de valószínűsíthető az előfordulásuk.

Bagolykeszeg Abramis sapa
Balin Aspius aspius
Bodorka Rutilus rutilus
Csapó sügér Perca fluviatilis
Dévérkeszeg Abramis brama
Fejes domolykó Squalius cephalus
Garda Pelecus cultratus
Harcsa Silurus glanis
Jászkeszeg Leuciscus idus
Karikakeszeg Blicca bjoerkna
Kecsege Acipenser ruthenus
Kősüllő Sander volgensis
Közönséges küsz Alburnus alburnus
Lapos keszeg Abramis ballerus
Menyhal Lota lota
Paduc Chondrostoma nasus
Ponty (nyurga, tőponty – pikkelyes pontyok)    Cyprinus carpio
Rózsás márna Barbus barbus
Süllő Sander lucioperca
Szilvaorrú keszeg Vimba vimba
Vágó durbincs Gymnocephalus cernuus
Vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus

Védett, ritka halak

Botos kölönte Cottus gobio
Dunai ingola Eudontomyzon mariae
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus
Fenékjáró küllő Gobio gobio
Folyami géb Neogobius fluviatilis
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus
Kőfúró csík Sabanejewia aurata
Kövi csík Barbatula barbatula
Leánykoncér Rutilus pigus
Magyar bucó Zingel zingel
Német bucó Zingel streber
Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus
Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus
Tarka géb Proterorhinus marmoratus
Vágó csík Cobitis elongatoides
Vágó csík Sabanejewia aurata

Nem őshonos halak

Amur Ctenopharyngodon idella
Ezüstkárász Carassius auratus gibelio
Fehér busa Hypophthalmichthys molitrix
Kessler-géb (békafejú géb) Neogobius kessleri
Naphal Lepomis gibbosus
Pettyes busa Hypophthalmichthys nobilis
Törpeharcsa Ameiurus nebulosus

Öblökben, holtágakban előforduló halak

Compó Tinca tinca
Csuka Esox lucius
Ponty (tükrös) Cyprinus carpio
Széles kárász Carassius carassius

A Duna puhatestű állatai

Csigák

Éles csiga Planorbis planorbis
Folyamcsiga Fagotia acicularis
Folyami bödöncsiga Theodoxus fluviatilis
Folyami fiallócsiga Viviparus contectus
Folyami kerekszájú csiga Valvata naticina
Fülcsiga Lymnaea [Radix] auricularia
Hólyag csiga Physa fontinalis
Karcsú borostyánkőcsiga Succinea elegans
Kavics csiga Lithoglyphus naticoides
Kerekszájú csiga Valvata piscinalis
Kis borostyánkőcsiga Succinea oblonga
Közönséges vízicsiga tenaculata
Magyar fiallócsiga Viviparus hungaricus
Májmételyes csiga Lymnaea truncatalata
Nagy borostyánkőcsiga Succinea putris
Nagy mocsárcsiga Limnaea stagnalis
Nagy tányércsiga Planorbarius corneus
Pettyes csiga Fogatia esperi
Pocsolyacsiga Lymnaea peregra
Rajzos csiga Theodoxus danubialis

Kagylók

Borsókagyló Pisidium amnicum
Festőkagyló Unio pictorum
Folyamkagyló Unio tumidus
Lapos tavikagyló Psendanodonta complanta
Nagy gömbkagyló Pisidium amnicum
Tavikagyló Anodonta cygnea
Tompa folyamkagyló Unio crassus
Vándorkagyló Dreissena polymorpha

A szárazföld puhatestű állatai

Báb csiga Pupilla muscorum
Bordás csiga Vallonia costata
Bordás homokcsiga Helicopsis striata
Éti csiga Helix pomatia
Fényes orsócsiga Cochlodina laminata
Hengeres csiga Truncatellina cylindrica
Kerti csiga Cepaea hortensis
Kétéltű csiga Carychium minimum
Kórócsiga Helicella obvia
Kúpos csiga Zonitoides nitidus
Márványozott csiga Helicigona arbustorum
Pannon csiga Cepaea vindobonensis
Pusztai csiga Helicella hungarica
Ragyogó csiga Cochlicopa lubrica
Redős orsócsiga Laciniaria plicata
Sima csiga Vallonia pulchella
Sokfogú csiga Granaria frumentum
Szőrös csiga Perforatella rubiginosa
Tejfehér csiga Monacha cartusiana
Tonnacsiga Chondrula tridens
Vörös ínyű csiga Perforatella incarnata

Ízeltlábúak

A Dunában élő rákfajok

Folyami rák* Astacus astacus
Kecskerák Astacus leptodactylus
Közönséges bolharák Gammarus fossarum

*Az ezredfordulóra teljesen eltűnt

Pókok

A különböző keresztes pók fajoktól, a látványos darázspókig, az ugrópókok, vitorlapókok, törpepókok, a farkas pókok, cselőpókok és karoló pókok fajain át az állkaszáspókokig  rendkívül faj gazdag a terület.

Rovarok

A homokpusztagyepek és gyomvegetációk rovarvilága jellemzően melegkedvelő és szárazságtűrő fajokból áll, melyek jól alkalmazkodtak a homok, biztosította környezeti feltételekhez. Az életközösségekben a növényevő fajok elterjedése jellemző. Füvek hajtásait fogyasztják a rétisáskák, tarlósáskák, de a sisakos és a ragadozó imádkozó sáska is megtalálható. A homokba kis tölcséreket fúrnak a hangyaleső lárvák. Sok élősködő is előfordul a homoki gyep vegetációban, fémdarazsak, melyek a méhfélék parazitái. Hasonló élősködő még a méhfarkasok, csőrösdarazsak is. Ezek méheket, legyeket használnak fel az utógondozásra. Találhatók virágbogarak, virágporral táplálkozó különböző zengő legyek. Vannak poszméhek, rablólegyek, melyek röptükben zsákmányolnak kisebb legyeket, szúnyogokat. Elterjedtek cserebogarak, pázsitfüvek kalászaival táplálkozó szipolyok, ormányos bogarak. Nyári estéken pedig tücsök hallható. A napsütéses, száraz füves területeken különböző lepkék vannak, például pávaszem, nagy- és kis rókalepke. Admirális vagy atalanta lepke. Jellegzetes lepkefajok a boglárkák, fehérlepkék, szemeslepkék. Előfordulhat a szőlőszeder, kacsafarkú szender, valamint az éjszakai életmódú bagolylepkék is, mint a vetési-, a felkiáltójeles-, a káposzta- és a salátabagoly lepkék.

A ligeterdőkre, galériaerdőkre, belterületi utcai fasorokra a lombfogyasztó ízeltlábúak közül a levélbogarak, ormányosok jellemzőek, a nyárfaszender, különböző araszolók, púposszövők, gyapjas- és bagolylepkefélék hernyói, amelyek fogyasztják a bokrok, fák leveleit. A farontó bogarak, közé tartozik a védett kis szarvasbogár, egyes cincérfajok, melyek lárvái járatokat fúrnak a nyárfák testébe. A cincérek többsége védett hazánk területén. A bokrok levelei közt ragadozó szöcskefajok tanyáznak, mint a legnagyobb testű hazai szöcskefaj, a zöld lombszöcske, a szürke avarszöcske, liliomszöcske. Szikrázó napsütés idején gyakran látunk fák tövében, betonon nagyobb csoportokban bodobácsokat, melyek közül a verőköltő bodobács a legelterjedtebb. [1]

Telepesek

Dunai szivacs (Ephydatia fluviatilis)  és egyéb szivacsfajok

Az adatok forrása: Bakó G. (2010): Halásztelek – Helytörténet, földtan, élővilág, táj-felszín alapú változások Halásztelek: Halásztelek Város Önkormányzata. 183 p.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás